Call us now Nederlands

AI, wat staat voor artificial intelligence oftewel kunstmatige intelligentie, heeft de manier waarop bedrijven klantenservice verlenen ingrijpend veranderd. In dit artikel nemen we je mee in opkomst van het gebruik van AI in klantenservice, de voor- en nadelen, de verschillende manieren waarop deze technologie kan worden toegepast en de risico's om op te letten.

AI, wat staat voor artificial intelligence oftewel kunstmatige intelligentie, heeft de manier waarop bedrijven klantenservice verlenen ingrijpend veranderd. In dit artikel nemen we je mee in opkomst van het gebruik van AI in klantenservice, de voor- en nadelen, de verschillende manieren waarop deze technologie kan worden toegepast en de risico's om op te letten.

De opkomst van AI in klantenservice

Met de voortdurende vooruitgang in AI-technologieën, zoals machine learning en natuurlijke taalverwerking, zien we een opmerkelijke opmars van AI in de klantenservice. Deze opkomst heeft grote gevolgen voor zowel bedrijven als klanten en levert beide diverse voordelen op, zoals:

 • Verbeterde efficiëntie en schaalbaarheid
  Een van de belangrijkste redenen waarom bedrijven AI omarmen in hun klantenservice is de aanzienlijke verbetering van de efficiëntie. AI-systemen kunnen duizenden klantvragen tegelijkertijd verwerken zonder vermoeid te raken, waardoor wachttijden tot een minimum worden beperkt en klanten sneller geholpen worden. Ook is AI-gebaseerde klantenservice gemakkelijk schaalbaar. Bedrijven kunnen de capaciteit snel aanpassen aan de vraag, waardoor ze flexibeler zijn in drukke periodes.
 • Kostenbesparing
  Het inzetten van AI in klantenservice kan de operationele kosten aanzienlijk verlagen. Bedrijven kunnen besparen op personeelskosten doordat AI-taken kan overnemen die anders door menselijke medewerkers zouden moeten worden uitgevoerd.

 

 • Verhoogde beschikbaarheid
  Een bijkomend voordeel is dat AI-systemen, zoals chatbots, 24/7 beschikbaar zijn. Dat betekent dat klanten op elk moment van de dag of nacht ondersteuning kunnen krijgen. Dit verhoogt de klanttevredenheid, vooral voor internationale bedrijven met klanten in verschillende tijdzones.

 

 • Geavanceerde personalisatie
  AI kan klantgegevens analyseren en gebruiken om zeer gepersonaliseerde ondersteuning te bieden. Het kan klantvoorkeuren, aankoopgeschiedenis en gedrag analyseren om relevante productaanbevelingen te doen, wat de kans op upselling vergroot.

 

 • Snellere probleemoplossing
  AI kan snel toegang krijgen tot uitgebreide informatiebronnen en probleemoplossingen bieden aan klanten. Dit versnelt de resolutie van problemen en minimaliseert de frustratie van klanten.

 

 • Toekomstgerichte inzichten
  Door AI-analyse van klantinteracties kunnen bedrijven waardevolle inzichten verwerven in trends, klanttevredenheid en mogelijke problemen. Dit stelt hen in staat om proactief verbeteringen door te voeren en hun diensten te optimaliseren.

Nadelen en risico’s van AI in klantenservice

Het invoeren van AI is iets dat zorgvuldig en weloverwogen dient te gebeuren. Het is belangrijk voor bedrijven om zorgvuldig af te wegen hoe ze deze technologie inzetten en hoe ze  ervoor zorgen dat deze in lijn is met de behoeften en verwachtingen van hun klanten. Welke nadelen en risico’s zijn hier onder andere aan verbonden?

 

 • Gebrek aan menselijk contact
  Een van de grootste nadelen van AI in klantenservice is het gebrek aan menselijk contact. Sommige klanten geven de voorkeur aan interactie met echte mensen en kunnen gefrustreerd raken door automatische systemen. Het is dus belangrijk om hier een goede balans in te vinden om deze weerstand te voorkomen..
 • Complexiteit van implementatie
  Het implementeren van AI in klantenservice kan een complex proces zijn, zowel technisch als voor de manier van werken. Techniek gezien is het integreren van verschillende systemen vereist en dat kan aanzienlijke investeringen vergen. Een verandering van de manier van werken heeft vaak ook invloed op de cultuur en de mensen. Pak zo’n implementatie dus aan als verandertraject en bereid de organisatie hier goed op voor. Denk niet te snel dat jouw team dit zelf wel kan, maar schakel professionele begeleiding in om problemen tot een minimum te beperken.

 

 • Risico op fouten en storingen
  Hoewel AI-systemen steeds geavanceerder worden, zijn ze niet perfect. Er is altijd een risico op fouten en technische storingen en dit kan leiden tot ontevreden klanten en reputatieschade. Het te veel vertrouwen op AI zonder menselijk toezicht kan risicovol zijn. Zorg dus voor menselijke medewerkers die in staat zijn om in te grijpen wanneer dat nodig is en voor een back-up plan bij technische haperingen.

 

 • Privacyzorgen en ethische vragen
  Het gebruik van AI in klantenservice vereist het verzamelen en analyseren van klantgegevens. Om gegevenslekken te voorkomen is het belangrijk om strenge privacy- en beveiligingsmaatregelen te nemen. En hou ook rekening met mogelijk ethische vragen over zaken als discriminatie en vooringenomenheid in besluitvorming.
 • Houd oog op de kosten
  AI biedt mogelijkheden om kosten te besparen. Aan het invoeren van AI zit echter ook een risico dat de beoogde kostenbesparing niet geheel wordt behaald doordat er bijvoorbeeld nieuwe functies nodig zijn voor onderhoud en doorontwikkeling en door toepassing van AI bij nieuwe use cases. Op zich is uitbreiden een positieve ontwikkeling, maar de techkosten groeien hierin natuurlijk wel mee. Verlies dit dus niet uit het oog.

De toekomst van AI in klantenservice

Naarmate AI in klantenservice blijft evolueren, kunnen we verwachten dat het nog geavanceerder wordt. Dit omvat mogelijk:

 • Meer geavanceerde chatbots
  Chatbots zullen waarschijnlijk nog slimmer worden, met betere natuurlijke taalverwerking en de mogelijkheid om complexere gesprekken met klanten te voeren.
 • Integratie met menselijke medewerkers
  De toekomst van klantenservice kan een naadloze samenwerking tussen AI en menselijke medewerkers omvatten, waarbij AI systemen complexe taken afhandelen en medewerkers zich richten op diepgaande klantinteracties.
 • Verbeterde gegevensbeveiliging
  AI zal waarschijnlijk ook worden ingezet om de privacy en gegevensbeveiliging te verbeteren, wat essentieel is gezien de groeiende zorgen over datalekken.
 • Meer maatwerk
  Bedrijven zullen blijven investeren in AI om de klantenservice verder te personaliseren en de klantervaring te verbeteren.

Blijven innoveren

Kortom, de opmars van AI in klantenservice biedt tal van voordelen, maar het is belangrijk dat bedrijven de technologie verstandig implementeren en blijven innoveren om aan de steeds veranderende behoeften en verwachtingen van hun klanten te voldoen en eventuele risico’s zo klein mogelijk te houden. AI zal ongetwijfeld een integraal onderdeel blijven van de toekomst van klantenservice. Juist omdat het de mogelijkheid biedt om te automatiseren waar het kan en persoonlijk te blijven waar het moet.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden van AI voor jouw klantenservice? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende verkenning. We vertellen je er graag meer over.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.